Prohlížené objekty musí být tak vyčištěné, aby je bylo možné zcela jednoznačně prohlédnout a posoudit. Během provádění inspekce kamerou je vhodné mít k dispozici čistící techniku k okamžitému nasazení pro případ nutnosti dočištění. Pro vlastní prohlídku kanalizačního zařízení používáme inspekční systém společnosti IBOS s r.o. České Budějovice.

Čištění potrubí

Pro čištění potrubí používáme vysokotlaké čistící zařízení Hydro Jet umístěné ve vozidle. Součástí soupravy je sada trysek a frézek k odstraňování ucpávek, tuků, kořenů a dalších sedimentů.

DN 100 – 250 mm

Pro profily této velikosti se použije barevná kamera s umělým horizontem. Využije se při prohlídce svislé a ležaté domovní kanalizace, dešťových svodů kanalizačních přípojek a areálové kanalizace.

Od DN 300 a dále

Profily DN 300 a-větší jsou prohlíženy velkou kamerou, která využívá otočnou hlavu, může orientačně vyhodnotit i-spád potrubí. Tyto možnosti jsou využity při prohlídkách areálové kanalizace a-k-inspekcím veřejných kanalizací.

STOKY

Pro inspekci průlezných kruhových profilů a kanalizačních stok naše firma používá přenosnou kameru.

Stav prohlíženého potrubí je sledován na monitoru inspekčního zařízení. Zpravidla je pořizován z prohlídky videozáznam na DVD k dalšímu zpracování. Na-žádost zákazníka lze provést z DVD i fotodokumentaci.