Prohlídky potrubí (kanalizace, VZT, vrty atd.)

Prohlídka potrubí od profilu 100 mm a výše TV kamerou s pořízením videozáznamu a protokolem o zjištěteném stavu.

Stavebně-technické průzkumy kanalizace

Zjišťování průběhu a stavu stávající kanalizace, vyhledávání trasy kanalizace sondou. Zkoušky vodotěsnosti kanalizačních potrubí, žump, šachet, apod.

Čištění kanalizačních zařízení

Čištění ležaté kanalizace, dešťových svodů, dvorních vpustí, dále čištění žump,šachet , kanalizačních stok a dalších kanalizačních zařízení.

Projekční činnost

Projekty vodohospodářských staveb - kanalizace, vodovody, ČOV, lapolu, apod. Zpracování protipovodňových opatření.

Provádění a opravy-kanalizace

Opravy zjištěných závad kanalizace při stavebních průzkumech: provádění ležaté kanalizace, dešťové svody, dvorní vpustě, osazení zpětných klapek, prokládání kanalizačních stok potrubím, vložkování potrubí, protipožární úprava kanalizačního potrubí – certifikát HILTY. Realizace protipovodňových opatření.