Zjištěný stav je posuzován a popisován podle ČN 736760- "vnitřní kanalizace", ČN 736101-"stokové sítě a kanalizační přípojky", doporučení vlády SRN - "ATV M143 část 2" a dalších souvisejících norem a předpisů.

Stav prohlíženého zařízení je popisován na dvd operátorem souřasně při prohlížení, protokol o prohlídce je posouzen z videozáznamu technikem v kanceláři.

Závady jsou klasifikovány následovně:

  1. havarijní stav
  2. važná porucha
  3. porucha většího rozsahu
  4. porucha menšího rozsahu
  5. drobná porucha